Billiards & Lounge

Về Chúng Tôi

Mục tiêu phát triển của KISS

Đem đến những giá trị tinh thần tốt đẹp tương xứng với số tiền của khách hàng bỏ ra, đem lại một phong trào thưởng thức bộ môn billiards một cách đẳng cấp. Đồng thời thay đổi định kiến của xã hội về môi trường bi-a tại Việt Nam, đem đến một văn hóa giải trí một cách đẳng cấp và lành mạnh, để những người chơi có thể hãnh diện khi nói rằng “Tôi đang chơi bi-a tại KISS".